Vad är Alexanderteknik?

Alexanderteknik handlar till stor del om att lära sig använda tyngdkraften på ett intelligent och effektivt sätt. Det är en undervisningsmetod som syftar till att lära sig bli uppmärksam på vanor, spänningsmönster och automatiska reaktioner som hindrar vår naturliga förmåga till upprätt hållning och rörelsefrihet.

Att sluta kämpa mot tyngdlagen

Det brukar (skämtsamt) talas om tyngdkraften som vår fiende som hela tiden drar oss nedåt. Ju äldre vi blir, desto mer börjar allting att hänga nedåt tills den till slut besegrar oss helt och hållet. Vi kämpar med näbbar, klor och gymkort för att hålla oss själva, våra anletsdrag och vår byst uppe, och ju mer vi kämpar desto jobbigare blir det!

Men vi vet ju också alla att tyngdkraften faktiskt är det som gör att vi kan gå omkring på den här jorden. Och faktum är att vi har en inneboende förmåga att bära upp oss mot, och med hjälp av, tyngdkraften utan onödig ansträngning.

Men den förmågan handlar INTE om att vi ska sträcka på oss, dra tillbaka axlarna och stärka våra magmuskler, utan snarare att vi ska sluta göra det.

Vi lär oss från tidig ålder

De flesta av oss har som barn ett mycket okomplicerat förhållande till tyngdkraften. Vi behöver för att kunna lära oss sitta, krypa, stå och gå lära oss att förhandla med tyngdkraften och vårt tunga huvud. Vår kontakt med vår omgivning och vår miljö lär oss om hur vi ska röra oss och de flesta barn gör detta på det mest effektiva sättet – inte för att vi har en idé om att vi ska lära oss exempelvis krypa – utan för att vi är nyfikna på något som vi vill ta oss till, kanske en stickkontakt på väggen.

Denna inlärning är omedveten och blir automatiserad när vi har lärt oss det. Vi lämnar övandet på att gå när vi kan det, och andra äventyr tar vid.

 

I mitt fall har jag inga egentliga problem med min kropp men jag har en längtan efter en fri kropp och ett fritt sinne. Att hitta ett ansträngningslöst sätt att hålla och vara i min egen kropp. Alexanderteknik är en märkligt stor upplevelse och resa i kroppen trots att inget syns utanpå. Att inget göra utan bara tillåta. Marja är extremt duktig på att leda mig och hålla utrymme för mig och min utveckling, upplevelse och självkännedom. Magi!

Carola Lassén

Jag kan inte riktigt förstå, inte tankemässigt begripa hur, men jag är obeskrivlig glad över hur mina lektioner med Marja förändrat både min yttre och inre person.

I takt med att känner mig fysiskt starkare och mer grundad, och mina rörelser blivit friare och mer flödande, så har också mitt förhållningssätt till mig själv, min omgivning och min dans blivit mjukare, vänligare och mindre ansträngd.

Jag känner stort förtroende för metoden i sig och jag kan verkligen varmt rekommendera Marja i vars trygga händer jag varsamt vägletts från svårigheter och obehag till lättnad och lugn.

Förtvivlad och frustrerad fann jag med hjälp av Alexandertekniken en möjlighet till förändring, och fascinerad och förundrad fortsätter jag utforskandet.

 

Brita Bromée

Med åldern påverkas vi mer av vår omgivning

När vi växer upp tappar många av oss av olika anledningar denna naturliga och ansträngningsfria förmåga till upprätt hållning som vi ofta ser hos små barn. Vi påverkas av vår omgivning, våra känslor, vår reaktion på motgångar och press utifrån. Vi kanske tycker vi är för långa och försöker göra oss mindre, eller tvärtom. Vi kanske blir utsatta eller mobbade och sjunker ihop. Vi kanske blir tillsagda att vi är för högljudda och börjar förminska och krympa ihop vår röst. Alla dessa reaktioner sätter sig som spänningar i vår kropp och blir till vanor som formar oss och påverkar oss i allt vi gör.

Alexandertekniken handlar om att bli medveten om dessa vanor och spänningsmönster så att vi kan låta bli att reagera på dessa genom att dra ihop oss, förminska oss och på andra sätt begränsa vårt rörelsemönster. När vi på detta sätt kan kliva ur vägen för oss själva så kan vi återerövra vår förmåga att bära upp oss mot tyngdkraften – denna gång på ett medvetet plan. Vår balans och koordination förbättras i takt med att vi hittar tillbaka till vår medfödda förmåga till upprätt hållning och vi kan röra oss, använda vår kropp och andas med större frihet och lätthet.

 

FM Alexander grundade Alexanderteknik 

Frederick Matthias Alexander, en framgångsrik recitatör och skådespelare, föddes 1869 i Tansmanien i Australien. Han fick problem med sin röst och då läkarna stod handfallna kom han själv fram till att det måste vara någonting han gjorde med sig själv när han talade som orsakade problemen.

Under många år observerade han sig själv och vad han gjorde när han talade. Detta ledde till en förståelse om hur kroppen fungerade och han utvecklade det som skulle komma att kallas Alexandertekniken. Han blev av med sina röstproblem och märkte att de förändringar han genomgått dessutom hade en positiv effekt på hans totala fysiska och mentala välmående.

Han började undervisa andra i vad han kallade ”Psycho-Physical Re-Education” i Sydney, Australien och blev känd som ”The Breathing Man”. Hans framgångar med att hjälpa människor drastiskt förbättra sin koordination och hälsa gjorde honom känd även utanför skådespelar- och sångarvärlden där han börjat sin karriär.

1904 flyttade Alexander till London där han stannade till sin död. Under krigen spenderade han en del tid i USA där han också undervisade. 1932 startade han den första Alexanderlärarutbildningen och han fortsatte undervisa fram till veckan innan han dog, 86 år gammal, 1955.

Under sin livstid skrev Alexander fyra böcker:

– Man’s Supreme Inheritance

– The Use of the Self

– Constructive Conscious Control of the Individual

– The Universal Constant in Living

 

There is only one way of saying what the work is and what we are doing. We are giving Nature her opportunity. This is a definition allowing for change and growth.
F. M. Alexander

Vill du läsa mer? Här är några tips…

www.alexandertechnique.com Här finns mycket information för dig som vill läsa mer. Bland annat en sammanställning av vetenskapliga artiklar och forskning som gjorts på Alexanderteknik

www.stat.org.uk Det professionella yrkesorganets hemsida. Här kan du till exempel hitta utbildade lärare på olika platser i världen

www.at-sverige.se Här finns en lista över lärare i Sverige

 

Stockholm

Studio Touch
Väringgatan 25
133 33 Stockholm

073 - 368 9586

marja@kroppslycka.se

Stockholm

Touch Center
Väringgatan 25
133 33 Stockholm