Idag sitter jag hemma och förbereder en kurs för studenter i bröstdiagnostik. Det är Karolinska Institutet som organiserar och jag har varit där vid två tidigare tillfällen och hållit introduktioner. Tidigare har det varit Sonografi-sköterskor och mammografi-sköterskor som har som del av en vidareutbildning fått möjlighet att prova på Alexanderteknik.

Detta är en yrkesgrupp som inte bara har en hög arbetsbelastning och ofta arbetar under tidspress -utan de måste även handskas med otympliga arbetsredskap. Kombinationen stress och dålig ergonomi resulterar ofta i arbetsrelaterade skador.

Min utmaning i det här är att kunna ge något konstruktivt och användbart på 1,5 timmes kurstid som de kan ta med sig till sina arbetsplatser.

När det gäller en ergonomisk arbetsmiljö är det naturligtvis oerhört viktigt att anpassa miljön efter människan i möjligaste mån. För människor som sitter mycket kan det vara att det finns möjlighet att stå och arbeta och utrymme att röra sig. För människor som måste handskas med stora maskiner behöver man se till att de är lätta att manövrera. Ergonomin ser alltså olika ut för olika arbetsplatser.

Det som ALLTID finns med och som påverkar din arbetssituation är du. Och där kommer mitt bidrag som Alexanderlärare in – jag kan hjälpa dig att bli medveten om hur DU påverkar din arbetsmiljö och då också ge dig en möjlighet att förändra. Det spelar ingen roll hur ergonomiska stolar, bord, andra arbetsverktyg du har på din arbetsplats om du gör illa dig själv när du sitter, står, går eller lyfter.

Här är några punkter som jag kommer att beröra i morgon och som du kanske också kan ha användning av under dagen. Någonting att ha i åtanke när du läser den här punktlistan är att något som hela tiden verkar och påverkar oss är gravitationen. Den drar oss ständigt mot jordens mitt, och vårt jobb är att organisera oss själva på ett sånt sätt att vi kan använda den här kraften och fjädra uppåt – gravity is our friend!

  1. När du står, fundera på fötternas kontakt med marken. Står du och håller upp någon del av foten? Fundera på om du kan låta hela foten ha kontakt med marken. Tänk dig att du har tre punkter i varje fot: en under hälen och två i trampdynan – en bakom stortån och en bakom lilltån – som bildar en triangel under foten. Låt triangeln ha kontakt med underlaget.
  2. Ta dina pekfingrar och placera i det där mjuka området bakom örsnibben. Rakt in dit du pekar sitter huvudet och balansera på den översta ryggradskotan. Huvudet är lite framtungt och man behöver bara precis så mycket tonus i nackmusklerna så att man inte tappar huvudet framåt på bröstet, inte mer. Fundera på om du håller fast huvudet med nackmusklerna. Fundera på om du kan ”göra mindre” i det området.
  3. Kom tillbaka till fötterna. Har du kontakt med trianglarna? Låt fötterna vila på underlaget igen och tänk att du låter dig själv få förlängas upp från fotlederna och hela vägen upp till översta ryggkotan och vidare upp och ut genom huvudet. Sträck inte på dig, utan tänk dig att du dras mot jordens mitt av gravitationen och att du, därför att du har kontakt från fötterna upp genom hela kroppen, använder dig av tyngdkraften och fjädrar uppåt.

Ha en fin uppåt måndag!

På bilden min dotter som balanserar sitt huvud fint samtidigt som hon bakar 🙂