Ergonomi för leda och motstånd

Vi har säkert alla en arbetsuppgift eller en aktivitet som vi då och då måste ta itu med, men där bara tanken på den skapar ett motstånd som känns i hela kroppen. För mig kan det till exempel handla om bokföring. För någon annan kan det kanske handla om olika sorters hushållsarbete eller tanken på ”vad man egentligen ska laga för middag idag!!?”

Vad har då detta med ergonomi att göra? Jo, det där motståndet man känner tar sig uttryck i muskelspänning. Inom oss har vi det där treåriga barnet som helst av allt skulle vilja lägga sig ner på golvet och skrika ”VILL INTE!!!” och kämpa emot med näbbar och klor när föräldern försöker klä av/på/borsta tänder eller vad det nu kan vara. Men eftersom vi är vuxna så gör vi inte så.

Så hur gör vi då?

En strategi är att skjuta upp uppgiften. Den finns som en molande tandvärk, men vi ignorerar den tills vi verkligen MÅSTE göra något åt den. Under hela den här tiden så ligger det här motståndet i kroppen som en anspänning som då och då dyker upp till ytan och ger oss lite ångest och kanske lite skuld och skam – och det p å v e r k a r oss! Det blir som grus i maskineriet och kan leda till både huvudvärk och ledvärk, oavsett hur ergonomisk ens stol är!

En annan strategi är att ”bita ihop” och, jag gillar det engelska uttrycket, ”muscle through” uppgiften. ”Jag avskyr verkligen att göra det här och motståndet är stort, men om jag kämpar och biter ihop ska jag övervinna motståndet”. Det låter rätt jobbigt. Med den här metoden gör man sig själv till en motståndare som man ska besegra. Rent energimässigt så är det inte särskilt ekonomiskt. Först har du motståndet mot uppgiften i kroppen och sedan ska du med viljekraft övervinna motståndet! Puh! Inte heller detta kan avhjälpas med en ergonomisk arbetsplats.

Men om vi tittar lite på ergonomi i ett vidare begrepp. Om vi tittar på vår inre ergonomi. Finns det något vi kan ändra där?

När det gäller mig själv och min bokföring så kan jag ofta notera att det är något som ligger och skaver, och jag kanske inte ens är medveten om att det är deadline för bokföringen som irriterar. Om jag då ger mig själv en stund att landa i mig själv, att släppa tunnelseendet, att låta underlaget bära så brukar det bubbla upp till medvetandet: ”javisstja, det är bokföringen som skaver” Om jag då är någonstans där jag inte kan ta itu med uppgiften just då, så kan jag för tillfället släppa det. Eftersom jag inte kan utföra uppgiften där och då så är det onödigt att gå och bära på anspänningen som tanken på uppgiften skapar. I den situationen kanske jag också har möjlighet att planera när jag ska avsätta tid för att tänka på eller utföra uppgiften. Att göra en notering i min kalender eller skriva en lista gör underverk för min inre ergonomi!

När det sedan handlar om att faktiskt göra det så brukar jag börja med förberedelserna. Jag hämtar allt jag behöver och ser till att jag har en bra arbetsyta med allt inom räckhåll. Jag gör kaffe och kanske jag har något gott att äta till kaffet. Jag skapar en arbetsplats som tillfredsställer min inre ergonomi.

Med dessa förberedelser så kan jag skapa en närvaro i varje del av uppgiften – en sak i taget. Istället för att tänka – ”nu ska jag bara bita ihop och bli klar med detta”, så tar jag ett kvitto i taget och sakta känner jag att gruset i maskineriet försvinner och jag kan vara i ett närvarande flöde stället.

Känner du igen dig? Har du någon arbetsuppgift/aktivitet som du ogillar men som måste göras? Hur tar du dig an den?

Nästa vecka kommer del 6 i denna serie och då från kollegan Barbro Olsson. Här hittar du den och där finns även del 2 och 4.