Hur går en lektion till?

Alexandertekniken lärs bäst ut genom privatlektioner. Varje lektion är ungefär 45 minuter lång och under den tiden jobbar man med vardagliga rörelser som att sätta sig ned, ställa sig upp eller gå omkring.

Du får oftast också ligga ned på ett bord så att läraren kan hjälpa dig lösgöra spänningar och uppmuntra längd och expansion i liggande position.

Under lektionen kan man också fokusera på ett specialområde, till exempel ”hur håller jag min fiol?” eller ett problemområde ”hur kan jag sitta framför datorn utan att bli stel och spänd?” Egentligen kan man titta på vilken vardaglig rörelse eller utmaning som helst, och bara fantasin sätter gränserna!

De flesta av oss har en tendens att dra ihop oss, spänna oss och förkorta oss, inte bara när vi ska göra något, utan även när vi bara står eller sitter. Denna spänning gör att vi ökar trycket på både kotor och leder och vi får kämpa ännu mer med våra muskler för att kunna vara upprätta.

Under en lektion får du, med hjälp av din lärare, hjälp att uppmärksamma denna vanemässiga aktivitet så att du kan låta bli att reagera med anspänning på olika stimuli, som till exempel att sätta sig, ställa sig, gå eller tala.

Om man kan låta bli att dra ihop sig själv får vår ryggrad möjlighet att förlängas och vara den spänstiga och fjädrande struktur den är menad att vara och vi lättar på trycket i både kotor och leder. De flesta upplever en större lätthet i sin kropp kombinerad med en bättre kontakt med underlaget. Många rapporterar om en slags ”förlängd avspänning” en större närvaro i sig själva och större rörelsefrihet.

Målet med lektionerna är att du ska kunna ta med dig det du har lärt dig ut i din vardag och applicera det på vad du än gör. Oavsett om det handlar om att sitta framför datorn, tala inför publik, springa Stockholm maraton eller hantera en stressig vardag så kan du och din kropp bli en väl fungerande enhet som hjälper dig istället för en börda som hindrar dig i alla dina varanden och göranden.

 

Det jag tyckte var mitt naturliga sätt att röra mig på visade sig bara vara vad jag hade vant mig vid genom åren. Det var den felaktiga vanan som var den egentliga boven i mitt ryggdrama! Genom Alexandertekniken har jag fått ett hjälpmedel för att hitta mitt naturliga avslappnade sätt att röra mig på. Och därigenom komma tillrätta med mina ryggproblem.

Maria Rydell

Stockholm

Studio Touch
Väringgatan 25
133 33 Stockholm